Ministrler Kabinetiniň mejlisinde gazy gaýtadan işlemek, aragatnaşyk we bilim ulgamlaryny ösdürmek meselelerine garaldy

23.06.2017

 

 Aşgabat, 23-nji iýun (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşyna,...

Türkmenistanyň Prezidenti bank ulgamy boýunça wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi

22.06.2017

 

Aşgabat, 22-nji iýun (TDH). Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow göni aragatnaşyk arkaly wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi. Onda döwlet pul-karz syýasatynyň möhüm meselelerine hem-de bu ulgamda...

Kredit hasaplama

Walyuta
Goterim
Jemi pul
Yyl
Ortaca aylyk toleginiz: 0

Goýum hasaplama

Walýuta:

Goýum:

Jemi pul:

Möhlet:

Netijesi:

Bankyň hyzmatlary
Bankyň sylag bermesi
Bankomatlaryň we terminallaryň salgylary
Bank kepillikleri

Biziň hyzmatlarymyz