Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

07.06.2019

Aşgabat, 2019-njy ýylyň iýun aýynyň 07-i (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda şu ýylyň bäş aýynda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda alnyp barlan işleriň jemleri jemlenildi,...

Türkmenistanda sanly ykdysadyýetiň ornaşdyrylmagy

Türkmenistanyň Mil­li yk­dy­sa­dy­ýe­tini has-da ös­dür­mek üçin di­wer­si­fi­ka­si­ýa ýo­luny ulanmak we sanly tehnologiýalary giňden ornaşdyrmak mak­sa­dy bi­len, Hormatly Prezidentimiz ta­ra­pyn­dan tas­syk­la­nan 2019-njy ýyldan başlap, 2025-nji ýyla çenli Türkmenistanda sanly...

Kredit hasaplama

Walyuta
Goterim
Jemi pul
Yyl
Ortaca aylyk toleginiz: 0

Goýum hasaplama

Walýuta:

Goýum:

Jemi pul:

Möhlet:

Netijesi:

Bankyň hyzmatlary
Bankyň sylag bermesi
Bankomatlaryň we terminallaryň salgylary
Bank kepillikleri

Biziň hyzmatlarymyz