Kredit hasaplama

Walyuta
Goterim
Jemi pul
Yyl
Ortaca aylyk toleginiz: 0

Bankyň şahamçalary

Salgysy: Aşgabat ş, 744000, S.Türkmenbaşy şaýoly, 42
Telefon: 993-12 45-31-33 Faks: 993-12 45-44-09

«Dostluk» şahamçasy

Aşgabat ş,1972 (Ata Türk) köçesi, 69

Telefon-Faks: 993-12 48-64-22

 

Ahal welaýatyndaky şahamçasy

Änew ş, Gurbansoltan eje şaýoly, 8

Telefon (993)(137)3-58-56

 

Balkan welaýatyndaky şahamçasy

Balkanabat ş, 225 kwartal, 21.     Telefon (993) (222) 6-70-40

Daşoguz welaýatyndaky şahamçasy

Daşoguz ş, Garaşsyzlygyň  10 ýyllygy köçesi, 2

Telefon (993)(322) 5-44-55

 

Lebap welaýatyndaky şahamçasy

Türkmenabat ş, Gurbansoltan eje köçesi, 138

Telefon (993)(422) 3-29-16

 

Mary welaýatyndaky şahamçasy

Mary ş, Mollanepes köçesi,48

Telefon (993)(522) 3-97-55

 

«Ýanardag» şahamçasy

Balkan welaýaty, Türkmenbaşy ş, Azatlyk köçesi, 35б

Telefon (993)(243) 2 -16-95

«Serdar» şahamçasy

Balkan welaýaty, Serdar ş, S.Türkmenbaşy köçesi, 2

Telefon (993)(246) 5-23-61

 

"Gubadag" gullugy Daşoguz welaýat

 

Daşoguz welaýat, ş. Gubadag, Azatlyk köçe, 15

«Garaşsyzlyk» nokady

Aşgabat ş, 2009-njy köçe, 30а

«Altyn Asyr» nokady

Aşgabat ş, Görogly köçesi, 77 (SM «Altyn Asyr») 

Paýtagtnokady

Aşgabat ş, 1945-nji köçe, 60 (SM «Paýtagt») 

Kämilrnokady

Aşgabat ş, Atatürk köçe, 80 ("Berkarar" SDAM)

Nesil” nokady

Aşgabat ş, 1945-nji köçe, 160, blokД (dukan «Ýakymly»)

"Çarlak" nokady

Türkmenbaşy ş, Bahry Hazar köçesi (Myhmanhana «Çarlak»)

Biziň hyzmatlarymyz