Kredit hasaplama

Walyuta
Goterim
Jemi pul
Yyl
Ortaca aylyk toleginiz: 0

Bankyň şahamçalary

 

Salgysy: Aşgabat ş, 744013, S.Türkmenbaşy şaýoly, 126
Telefon: 993-12 46-88-12 Faks: 993-12 46-85-64

Aşgabat şäher «Dostluk» şahamçasy

Aşgabat ş,1972 (Ata Türk) köçesi, 69

Telefon-Faks: 993-12 48-64-22

 

Ahal welaýat şahamçasy

Ahal welaýty, Ak Bugdaý etraby, Änew ş., Gurbansoltan eje köçesi, 8

Telefon (993)(137)3-58-56

 

Balkan welaýat şahamçasy

Balkan welaýaty, Balkanabat ş., 225-nji ýaşaýyş jaýlar toplumy, 21.    

Telefon (993) (222) 6-70-40

Daşoguz welaýat şahamçasy

Daşoguz welaýaty, Daşoguz ş., Garaşsyzlygyň  10 ýyllygy köçesi, 2

Telefon (993)(322) 5-44-55

 

Lebap welaýat şahamçasy

Lebap welaýaty,Türkmenabat ş., Gurbansoltan eje köçesi, 138

Telefon (993)(422) 3-29-16

 

Mary welaýat şahamçasy

Mary welaýaty, Mary ş., Mollanepes köçesi, 48

Telefon (993)(522) 3-97-55

 

Türkmenbaşy şäherindäki «Ýanardag» şahamçasy

Balkan welaýaty, Türkmenbaşy ş., Azatlyk köçesi, 35б

Telefon (993)(243) 2 -16-95

Serdar şäherindäki «Serdar» şahamçasy

Balkan welaýaty, Serdar ş., S.Türkmenbaşy köçesi, 2

Telefon (993)(246) 5-23-61

 

Aşgabat şäher "Galkynyş" şahamçasy

 

Aşgabat ş, S.Türkmenbaşy şaýoly, 126

Telefon: 993-12 45-64-70, 45-63-26

Balkanabat şäher şahamçasy

Balkan welaýaty, Balkanabat ş., 233-nji ýaşaýyş jaýlar toplumy,Allaberdiýew köçesi,6.    

Telefon (993) (222) 5-88-66 5-90-06

Daşoguz şäher şahamçasy

Daşoguz welaýaty, Daşoguz ş., Al Horezmi köçesi, 15/1

Telefon (993)(322) 9-16-17, 9-17-95

Türkmenabat şäher şahamçasy

Lebap welaýaty,Türkmenabat ş., S.A.Nyýazow şaýoly, 155

Telefon (993)(422) 2-21-84, Faks 2-28-82

Mary şäher şahamçasy

Mary welaýaty, Mary ş., 19-njy fewral köçesi, 3a

Telefon (993)(522) 6-03-49 Faks 6-78-18

"Gubadag" gullugy Daşoguz welaýat

Daşoguz welaýat, Gubadag ş., Azatlyk köçe, 15

"Ýoloten" gullugy Mary welaýat

Mary welaýat, Ýoloten ş., Gurt Gaýypow köçe, 19 Telefon (993)(560) 6-28-55 6-29-55

“Parahat” nokady

Aşgabat ş, Atamyrat Nyýazow adyndaky köçe, 122B "Enar" söwda merkezinde

“Kämil” nokady

Aşgabat ş., 10 ýyl abadançylyk we Ata-Türk köçeleriniň çatrygynyň günorta

tarapynda ýerleşýän "Berkarar" SDAM

“Nesil” nokady

Aşgabat ş, 1945-nji köçe, 160, blok Д (dukan «Ýakymly»)

"Çarlak" nokady

Türkmenbaşy ş, Bahry Hazar köçesi (Myhmanhana «Çarlak»)

 

Biziň hyzmatlarymyz