Karz hasaplama

Walýuta
Göterim
Jemi pul
Ýyl
Ortaça aýlyk tölegiňiz: 0

Сообщение об ошибке

  • Notice: Undefined offset: 1 в функции tb_megamenu_insert_tb_item() (строка 343 в файле /var/www/user398/data/www/senagatbank.gov.tm/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 2 в функции tb_megamenu_insert_tb_item() (строка 343 в файле /var/www/user398/data/www/senagatbank.gov.tm/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).

Mahabat

  “Goýum bank karty” goýumy - “Senagat” Paýdarlar täjirçilik banky ýyllyk 6 göterim möçberi bilen “Goýum bank kartyatly täze kart hyzmatyny hödürleýär. Siz bu goýum bank kartynyň üsti arkaly aşakdaky amatlyklardan peýdalanyp bilersiňiz:

  • “Goýum bank kartyna”çäklendirilmedik möçberde nagt pul serişdelerini goýmaga we islendik wagtda ähli möçberini Bankdan yzyna almak;
  • Söwda we hyzmat ediş nokatlarynda nagt däl hasaplaşyklary geçirmek;
  • “Goýum bank kartynyň” bankomtlardan nagt pul almak hem-de “Internet bank” we “Mobil bank” hyzmatlarynyň üsti bilen degişli edara gitmezden öýjükli telefonlaryň hyzmaty, «Türkmentelekom» döwlet elektrik aragatnaşyk kompaniýasynyň hödürleýän internet hyzmaty, «Aşgabat şäher telefon ulgamy» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň hödürleýän internet, öý telefon we IP-TV hyzmatlary üçin tölemek, ipoteka karzlaryny gaýtarmak we olaryň göterimlerini tölemek, müşderiniň öyjükli telefonlaryna SMS arkaly bank kart üsti bilen geçirilen amallary boýunça habar bermek ýaly mümkinçiliklerden peýdalanyp bilner;

“Goýum bank kartyny” açmak üçin “Senagat” Paýdarlar täjirçilik bankynyň Baş edarasyna hem-de şahamçalaryna ýüz tutup bilersiňiz.

«Senagat»Paýdarlar täjirçilik banky “Goýum bank karty” boýunça Size hyzmatlaryň görnüşi bolan «Cash back» ýagny höweslendiriş hyzmatlaryny hödürleýär.

Bu hyzmatyň aýratynlygy müşderiler tarapyndan iri söwda, jemgyýetçilik iýmiti we hyzmat ediş nokatlarynda ornaşdyrylan töleg terminallary arkaly «Goýum bank kartyň» üsti bilen nagt däl görnüşinde hasaplaşyk geçirilen möçberiniň 1% aýyň ahyrynda bank tarapyndan müşderiniň bank kartyna geçirilýär.

Mundan beýläk hem «Senagat» PTB-y Türkmenistanyň Häkimiýetiniň syýasaty bilen düzgünleşdirilýän depozit syýasatynyň esasy ýörelgelerini saklar we ol Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň düzgünleşdirilmegi  we ösmegi üçin amatly şertleriň döredilmegine gönükdiriler.

Biziň hyzmatlarymyz