Kredit hasaplama

Walýuta
Göterim
Jemi pul
Ýyl
Ortaça aýlyk tölegiňiz: 0

Сообщение об ошибке

  • Notice: Undefined offset: 1 в функции tb_megamenu_insert_tb_item() (строка 343 в файле /var/www/user398/data/www/senagatbank.gov.tm/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 2 в функции tb_megamenu_insert_tb_item() (строка 343 в файле /var/www/user398/data/www/senagatbank.gov.tm/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

29.05.2020

Aşgabat, 2020-nji ýylyň maý aýynyň 29-y (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisde döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de birnäçe resminamalaryň...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

22.05.2020

Aşgabat, 2020-nji ýylyň maý aýynyň 22-i (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet syýasatynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy we birnäçe resminamalaryň taslamalaryna...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

15.05.2020

Aşgabat, 2020-nji ýylyň maý aýynyň 15-i (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de birnäçe resminamalaryň...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

08.05.2020

Aşgabat, 2020-nji ýylyň maý aýynyň 8-y (TDH).Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda milli ykdysadyýetimiziň...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisi

05.05.2020

Türkmenbaşy, 2020-nji ýylyň maý aýynyň 5-i (TDH).Şu gün Balkan welaýatynda iş saparynda bolýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow...

Dünýäniň ösen tejribesinden ugur alyp.

   “Türkmenistanda 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň konsepsiýasynyň” kabul edilmegi bilen, ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň innowasion ösüşine badalgalar berildi. Bu taryhy resminama ata Watanymyzy mundan beýläk-de hemmetaraplaýyn ösdürmäge, döwlet dolandyrylyşynyň öňdebaryjy usullarynyň ornaşdyrylmagyna, täze iş...

Döwrebap hyzmatlar - döwrüň talaby

Gahryman Arkadag Prezidentimiziň parasatly döwlet ýolbaşçylygynda Berkarar ýurdumyz  ýokary depginler bilen ösýär we özgerýär. Ýurdumyzda ähli ugurlarda döwrebap hyzmatlary ilata hödürlemek, raýatlarymyza öňdebaryjy tehnologiýalara esaslanýan sanly ulgam arkaly täze...

Hormatly Prezidentimiziň alyp barýan içeri we daşary syýasaty barada.

Milli Liderimiziň parasatly ýolbaşçylygynda “Döwlet adam üçindir!” diýen şygarda mazmuny çuňňur beýan edilen syýasy ýörelgä eýerilip,  durmuş ulgamy bilen bilelikde,...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

01.05.2020

 

Aşgabat, 2020-nji ýylyň maý aýynyň 1-y  (TDH).Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrle rKabinetiniň sanly wideo...

Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi we Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň X mejlisi

24.04.2020

Aşgabat, 2019-njy ýylyň aprel aýynyň 24-i (TDH).Şu gün paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz...

Biziň hyzmatlarymyz